กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงน้อย    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O1โครงสร้าง
   O2ข้อมูลผู้บริหาร
   O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5ข้อมูลการติดต่อ
   O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 Q&A
   O9 Social Network
   O10 แผนดำเนินงานประจำปี
   O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O13 คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17 E-Service
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุ
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28 รายงานผบการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29 เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
   O30 ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O3 อำนาจหน้าที่
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายใน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

AMSS+

 

DMC

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      5 คน

สถิติเดือนนี้:   150 คน

สถิติปีนี้:        11550 คน

สถิติทั้งหมด: 16701 คน

Download เอกสาร คู่มือ สื่อ ซอฟแวร์ และอื่นๆ
    สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561
สาระสำคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561)...
ไฟล์แนบ
    วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา
วิกฤติ กระบวนทัศน์ มโนทัศน์ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา...
ไฟล์แนบ
     Thinking Math 6
เอกสาร ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์“คณิตคิดในใจ”(Thinking  Math 6) เล่มนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ตามโครงก...
ไฟล์แนบ
    แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปี2560
แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปี2560...
ไฟล์แนบ
  
จำนวนรายการทั้งหมด 4 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last