กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงน้อย    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O1โครงสร้าง
   O2ข้อมูลผู้บริหาร
   O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5ข้อมูลการติดต่อ
   O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 Q&A
   O9 Social Network
   O10 แผนดำเนินงานประจำปี
   O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O13 คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17 E-Service
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุ
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28 รายงานผบการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29 เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
   O30 ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O3 อำนาจหน้าที่
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายใน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

AMSS+

 

DMC

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      6 คน

สถิติเดือนนี้:   151 คน

สถิติปีนี้:        11551 คน

สถิติทั้งหมด: 16702 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    จดหมายข่าว

...
    ITA ONLINE 2565

...
    กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โ

...
    กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 2565

...
    จดหมายข่าว

การเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 ณ โรงเเรม เดอะ เลค โฮเทล ขอน...
    จดหมายข่าว

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษาเเละกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม "เด็กดี มีค...
    26 มิถุนายน 2565 วันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเ

...
    ในวันที่ 23 มิถุนายน คณะครูโรงเรียนบ้านเเดงน้อยน

...
    วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ และคณะศึก

...
    พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2565

...
    

...
    การนิเทศติดตามโครงการ TSQP โดย กสศ.

...
    จดหมายข่าว

...
    จดหมายข่าว

...
    จดหมายข่าว

...
    จดหมายข่าว

...
    จดหมายข่าว

...
อ่านข่าวทั้งหมด...