กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านแดงน้อย    สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O1โครงสร้าง
   O2ข้อมูลผู้บริหาร
   O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5ข้อมูลการติดต่อ
   O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 Q&A
   O9 Social Network
   O10 แผนดำเนินงานประจำปี
   O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O13 คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17 E-Service
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเเละการจัดหาพัสดุ
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28 รายงานผบการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29 เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
   O30 ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O3 อำนาจหน้าที่
   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายใน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

AMSS+

 

DMC

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      6 คน

สถิติเดือนนี้:   151 คน

สถิติปีนี้:        11551 คน

สถิติทั้งหมด: 16702 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายจำเนียร วิจิตรจันทร์

นายจำเนียร  วิจิตรจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเเดงน้อย

เบอร์โทรศัพท์   0819542606

E-mail   jwijitjan@gmail.com

นางมะลิ แสนบุตร

นางมะลิ  เเสนบุตร

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐจารี เยาวมาตย์

นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ งอสอน

นายประสิทธิ  งอสอน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสถาพร แก้วภูมิแห่

นางสถาพร  แก้วภูมิแห่

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดี

นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฑิฎาป์ พลทองสถิต

นางสาวฑิฎาป์  พลทองสถิต

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

นางถนอมจิตร รัศมีเดือน

นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

นางภาณี ยุพะลา

นางภาณี  ยุพะลา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวศศิ ทองศรี

นางสาวศศิ  ทองศรี

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ

นางบวรลักษณ์ พานพัฒนพงศ์

นางบวรลักษณ์  พานพัฒนพงศ์

ตำแหน่ง  ครู

นางสาวสุภาวดี สายเนตร

นางสาวสุภาวดี  สายเนตร

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ลือไกร

นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ลือไกร

ตำแหน่ง  ครู

นางพนทอง นวลบุดดี

นางพนทอง  นวลบุดดี

ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์

นางสาวจุฑามาศ  ยะลาไสย์

ตำแหน่ง  ครู

นางสาวณิชาภัทร อรมูล

นางสาวณิชาภัทร  อรมูล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวหนึ่งฤดี ศรีประพันธ์

นางสาวหนึ่งฤดี  ศรีประพันธ์

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

นางสาววันวิสา สุ่มมาตร

นางสาววันวิสา  สุ่มมาตร

ตำแหน่ง ครูพิเศษ

นายเฉลิม สมสิน

นายเฉลิม  สมสิน

ตำแหน่ง  ครูอัตรจ้าง

นางสาวสุจิตร กิตติบริสุทธิ์

นางสาวสุจิตรา  กิตติบริสุทธิ์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุนิสา ศิริโส

นางสุนิสา ศิริโส

ตำแหน่ง   ครู

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...